Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Speelmaat BV (Qukel – facts & fun) zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de Speelmaat (Qukel – facts & fun) website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Inhoud
De op deze site vermelde prijzen zijn de prijzen zoals deze gelden in onze webwinkel. Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door Speelmaat BV (Qukel – facts & fun) samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld.

Auteursrechten en handelsmerken
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Speelmaat BV < of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar;. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Speelmaat BV hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Privacy Policy

Gebruik van uw gegevens
Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld het bestellen van een product of het aanmelden voor een dienst of nieuwsbrief. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt of verkocht, tenzij Speelmaat BV daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak!

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de
website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat
laten weten door een e-mail te sturen naar info@qukel.com

Cookies
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat geen cookies meer doorkomen. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Qukel en Speelmaat BV dan kunt u een e-mail sturen naar info@qukel.com. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contact
Geeft de informatie hierboven geen antwoord op jouw vragen? Neem dan contact op met Speelmaat BV via info@qukel.com.